Věnujte se tomu, co Vám jde nejlépe. My se postaráme o Váš spor.

Zjistit více

Zabýváme se financováním soudních sporů.

Nabízíme kapitál k řádnému uplatnění Vašeho právního nároku a pokrytí veškerých nákladů souvisejících s vedením soudního či arbitrážního řízení.

Pomáháme k zajištění ekonomického rozvoje společnosti, zvyšujeme efektivitu právního zastoupení ve sporu a maximalizujeme uspokojení Vašich nároků.

Přebíráme osobní angažovanost, veškeré náklady a finanční rizika související s uplatňovaným nárokem.

Nárok zůstává plně ve Vašich rukou. My se postaráme pouze o jeho řádné uplatnění a o uspokojení Vašich nároků.

Číst dále

Podnikatelé

Přebíráme veškerá finanční rizika spojená s případným neúspěchem ve sporu. Otevíráme možnost k bezpečnému uplatnění Vašeho nároku.

Zjistit více

Obchodní korporace

Otevíráme finančním ředitelům a statutárnímu orgánu společnosti možnost nahlížet na spory jako na aktivum s potenciálně vysokým výnosem. Bez finančního rizika a Vaší osobní angažovanosti.

Zjistit více

Advokátní kanceláře

Nabízíme možnosti aktivní spolupráce při analýzách investičních příležitostí, zastupování ve sporu či při poskytování průběžných konzultací.

Zjistit více

Insolvenční správci

Nároky na finanční plnění jsou často nejsilnějším aktivem, které se nachází v majetkové podstatě společnosti. Poskytujeme insolvenčním správcům příležitost, jak bez finančního rizika tyto nároky řádně uplatnit.

Zjistit více
„Nabízíme více než jen financování.“